APOLONIUSZA ZAGADNIENIE

zagadnienie z geometrii polegające na wykreśleniu (przy użyciu cyrkla i linijki) okręgu stycznego do trzech danych okręgów.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama