ARCYMOWICZ Lew A.

(1909-73)

fizyk ros.; pracownik Inst. Energii Atomowej im. Kurczatowa, czł. Akad. Nauk ZSRR; prace z zakresu optyki elektronowej, fizyki jądr. i atom.; współodkrywca promieniowania neutronowego wysokotemperaturowej plazmy.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama