Reklama

ARENY

węglowodory aromatyczne ( aromatyczne związki), np. benzen, toluen, naftalen.

Reklama

Powiązane hasła:

NAFTALEN, ROPA NAFTOWA, STYREN, KUMEN

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama