Reklama

ARYLE

grupy arylowe, Ar

organiczne związki chem.; rodniki aromatyczne; jednowartościowa grupa powstała z węglowodorów aromatycznych (nie podstawionych i podstawionych) przez odjęcie atomu wodoru z pierścienia.

Reklama

Powiązane hasła:

ARYLOWE GRUPY, IMINOWA GRUPA, GRUPY ARYLOWE, IMINY, ARYLOWANIE, AMINY, SULFOTLENKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama