ASTROFIZYKA

dział astronomii zajmujący się głównie poznaniem budowy i procesów zachodzących wewnątrz gwiazd oraz ich ewolucją, badaniem materii międzygwiezdnej i różnych zakresów promieniowania w kosmosie, badaniem oddziaływań grawitacyjnych; a. dostarcza informacji niezbędnych do opisu powstania i ewolucji wszechświata.

Reklama

Powiązane hasła:

SECCHI, NUKLEOGENEZA, SAHA, UDALSKI, ASTRONOMIA, HARTMANN, ZELDOWICZ, KONACKI, HELIOFIZYKA, SMOOT

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama