ASTROGRAF

przyrząd astronomiczny, zwykle refraktor, zaprojektowany specjalnie do uzyskiwania szerokokątnych fotografii nieba, przydatny gł. do precyzyjnego mierzenia pozycji gwiazd; w II poł. XX w. rola a. zmalała w związku z wprowadzeniem kamery Schmidta.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama