ATOMISTYKA

dział fizyki jądrowej zajmujący się budową atomu i zachodzącymi w nim zjawiskami i procesami; także dział techniki związany z niemilitarnymi zastosowaniami fizyki jądrowej (np. energetyka, medycyna).

Reklama

Powiązane hasła:

DALTON John, LAWRENCE, CHARTRYJSKA SZKOŁA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama