ATOMOWY PROMIEŃ

wielkość umowna charakteryzująca wymiary atomu, za którego model przyjęto kulę sztywną.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama