AUTOKOLIMACJA

zjawisko samoczynnej kolimacji wiązki światła; wiązka światła - po wcześniejszym samozogniskowaniu - biegnie w obrębie wąskiego kanału, podobnie jak w falowodzie, bez strat związanych z dyfrakcją; a. zachodzi po przekroczeniu pewnej progowej wartości mocy wiązki światła.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama