Reklama

AZOT

N, nitrogenium

pierwiastek chemiczny należący do grupy azotowców; l. atomowa 7, m. atomowa 14, temp. topn. -209°C, temp. wrzenia -196°C, gęstość 1,25 g/l; ma dwa izotopy trwałe 14N i 15N; bezbarwny, bierny chemicznie gaz; cząsteczki a. są dwuatomowe N2; bezpośrednio reaguje: z tlenem - tworząc tlenki, z wodorem - amoniak, z niektórymi metalami - azotki; gł. składnik powietrza (78% obj.); otrzymywany przez destylację frakcyjną ciekłego powietrza; stosowany do produkcji amoniaku, kwasu azotowego, azotniaku; związki a. używane są m.in. jako nawozy, materiały wybuchowe, barwniki, tworzywa sztuczne.

Reklama

Powiązane hasła:

WIELOSKŁADNIKOWE NAWOZY, AZOTKI, NAWOZY, AZOTOWE NAWOZY, AZOTOWCE, MOCZNICA, LASSAIGNE'A METODA, JĄDROWE REAKCJE, N, BAKTERIORYZA

Podobne hasła:

  • azot, ( symbol : N), dwutlenek...
  • azot, (N)
  • azot, gaz występujący wnajwiększej...

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama