BATTANI al-

Abu Abdullah Muhammad ibn Jabir al-Battani, łac. Albategnius lub Albatenius (ok. 858-929)

astronom i matematyk arabski; opracował katalog gwiazd stałych dla lat 880-881; obliczył dokładniej od Ptolemeusza nachylenie ekliptyki do równika; pierwszy zaproponował metody obliczania trójkątów sferycznych.

Reklama

Powiązane hasła:

ALBATENIUS, ALBATEGNIUS, ABU ABDULLAH MUHAMMAD IBN JABIR AL.-BATTANI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama