BRYŁA

(mat.) ograniczony obszar przestrzeni wraz z powierzchnią ograniczającą, np. b. obrotowa - b. powstała w wyniku obrotu figury płaskiej wokół pewnej prostej (np. stożek kołowy, kula) i b. wypukła - b. zawierająca cały odcinek łączący dowolne dwa punkty tej b. (np. kula, prostopadłościan).

Reklama

Powiązane hasła:

GRANIASTOSŁUP, JEDNOKŁADNOŚĆ, MOMENT BEZWŁADNOŚCI GEOMETRYCZNY, BĄK, ŚRODEK CIĘŻKOŚCI, DAKTYL

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama