Reklama

BUTYLU OCTAN

CH3COOC4H9

związek org. z grupy estrów; bezbarwna ciecz o zapachu owoców; temp. wrz. 124,5°C; rozpuszczalnik m.in. nitrocelulozy, lakierów i żywic; stosowany do ekstrakcji antybiotyków.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama