Reklama

CENTNERSZWER Mieczysław

(1874-1944)

fizykochemik, prof. uniw. w Rydze i Warszawie; członek PAU; badania w zakresie kinetyki chemicznej, równowagi w układach wielofazowych, korozji metali, elektrolizy soli stopionych; autor Szkiców z historii chemii; zamordowany przez hitlerowców.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama