Reklama

CHARPY Augustin Georges Albert

(1865-1945)

chemik i metaloznawca franc., prof. École de Mines, potem politechniki w Paryżu, czł. franc. Akademii Nauk; wynalazł urządzenie zwane młotem Ch. (narzędzie do badania udarności materiałów); badał właściwości i struktury mosiądzów i stali.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama