Reklama

CHEMICZNIE BIERNY

pierwiastek lub związek trudno reagujący chem., odporny na działanie chem.; do ch.b. zaliczane są metale szlachetne (złoto, srebro, platyna, rtęć) i gazy szlachetne (helowce).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama