Reklama

CYJANOWODÓR

kwas pruski, HCN

łatwo lotna, bezbarwna ciecz o zapachu gorzkich migdałów; temp. topn. -13,4°C, temp. wrz. 26,5°C; b. silna trucizna (dawka śmiertelna ok. 0,05 g) zaliczana do bojowych środków trujących; c. tworzy sole cyjanki i pochodne org. nitryle; stosowany do dezynfekcji oraz dezynsekcji i w syntezach związków org., np. monomerów żywic akrylowych.

Reklama

Powiązane hasła:

CYJANKI, POTASU CYJANEK, PRUSKI KWAS, POTASU ŻELAZICYJANEK, AMYGDALINA, BERTHOLLET Claude Louis, KWAS PRUSKI, CYJANOWODOROWY KWAS

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama