DIOKSAN

C4H8O2

związek heterocykliczny; bezbarwna trująca ciecz; znane są dwa izomery: 1,3-dioksan i 1,4-dioksan; stosowany jako rozpuszczalnik octanu celulozy, tłuszczów, żywic naturalnych i syntetycznych, olejów jadalnych, jako środek zwilżający w przemyśle włókienniczym, do wyrobu detergentów i środków czyszczących, w kosmetyce; przedostanie się d. do atmosfery było 1984 przyczyną katastrofy w Bhopalu (Indie, 2 tys. ofiar).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama