DIRACA RÓWNANIE

jedno z zasadniczych równań relatywistycznej mechaniki kwantowej, a ściślej układ 4-liniowych równań różniczkowych pierwszego rzędu, opisujący m.in. zachowanie się elektronu w polu elektromagnetycznym. R.D. sformułowane 1928 przez ang. fizyka P.A.M. Diraca pozwoliło przewidzieć na drodze teoretycznej istnienie antycząstki elektronu - pozytonu, o masie równej elektronowi, lecz o przeciwnym ładunku elektr. Teoria Diraca została potwierdzona 1932 przez odkrycie pozytonu przez C.D. Andersona. R.D. miało fundamentalne znaczenie dla rozwoju elektrodynamiki kwantowej i teorii cząstek.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama