EINSTEIN

einsteinium, Es

pierwiastek chem. należący do grupy aktynowców; liczba atom. 99, masa atom. najtrwalszego izotopu 254; sztucznie otrzymywany pierwiastek promieniotwórczy; w przyrodzie nie występuje; okres połowicznego rozpadu najtrwalszego izotopu wynosi 276 dni.

Reklama

Powiązane hasła:

ENERGII ZACHOWANIA ZASADA, Es, EINSTEINIUM, AKTYNOWCE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama