Reklama

ELEKTRONÓW EMISJA

wyjście elektronów z metalu lub półprzewodnika do otaczającej przestrzeni wskutek poddania ich działaniu temperatury (termoemisja), pochłaniania światła (fotoemisja), bombardowania cząstkami naładowanymi (wtórna emisja) lub silnego pola elektr. (emisja polowa); wykorzystywana w lampach elektronowych, fotoelektronowych, fotopowielaczach, ignitronie.

Reklama

Powiązane hasła:

FOTOPOWIELACZ, FOTOELEKTRYCZNE ZJAWISKO, FOTOKATODA, FOTOELEKTRONOWA EMISJA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama