EPOKSYDOWE ŻYWICE

żywice syntetyczne zawierające co najmniej dwie grupy epoksydowe; najczęściej stanowią produkt polikondensacji epichlorohydryny z bisfenolem A; utwardzone mają dobre właściwości mechaniczne, dielektryczne, odporność cieplną (do 150oC) i chemiczną; stosowane do produkcji lakierów, klejów, laminatów, izolatorów, części aparatury chem., do impregnowania; nazwa handlowa: epidian.

Reklama

Powiązane hasła:

TIOPLASTY, TWORZYWA TERMOUTWARDZALNE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama