Reklama

FOTOCHEMIA

dział chemii fiz. zajmujący się badaniem reakcji chem. przebiegających w wyniku oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na substancje. W wyniku absorpcji kwantu promieniowania cząstki materii przechodzą na wyższy poziom energetyczny, trwały lub nietrwały, na którym, zależnie od długości fali zaabsorbowanego światła, energia magazynowana może być w postaci drgań rotacyjnych, wibracyjnych lub przejść elektronów na wyższe poziomy energetyczne. Cząsteczka będąca w stanie pobudzonym elektronowo może powrócić do stanu podstawowego natychmiast albo po uzyskaniu lub utracie pewnej ilości kwantów energii. Powrotowi do stanu podstawowego towarzyszy emisja światła, a zjawisko nazywa się luminescencją. Przy braku pobudzenia elektronowego absorpcja fotonów stymuluje tylko drgania oscylacyjne, wibracyjne i translacyjne, przez co energia elektromagnetyczna zamienia się w ciepło. Poza tym w czasie odpowiadającym połowie czasokresu jednej wibracji (≈ 10-13s) cząsteczka może dysocjować na fragmenty jedno- lub wieloatomowe, z których każdy może zachować część energii pobudzenia.

Reklama

Powiązane hasła:

CHEMIA, JABŁCZYŃSKI, FIZYCZNA CHEMIA, KEMULA, TOŁŁOCZKO, ODBITKA, BARTON Derek Harold, LEBIEDZIŃSKI, GROTTHUSSA I DRAPERA PRAWO

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama