Reklama

FRUMKIN Aleksandr N.

(1895-1976)

elektrochemik radz., prof. uniw. w Odessie i Moskwie, czł. Akad. Nauk ZSRR i PAN; badania procesów elektrochem., zjawisk powierzchniowych, wpływu pola elektr. na adsorpcjędyfuzję, katalizy w układach niejednorodnych.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama