Reklama

GWIAZDOZBIORY

konstelacje

fragmenty nieba o umownie wytyczonych granicach; zgodnie z uchwałą Międzynarodowej Unii Astronomicznej z 1922 firmament podzielony jest obecnie na 88 gwiazdozbiorów; w starożytności za g. uważano wyróżniające się układy jaśniejszych gwiazd, przy czym w większości dawnych kultur gwiazdy łączono w podobne systemy; najdawniejsze z istniejących do dziś są g. Zodiaku, utworzone przez astronomów babilońskich; ok. 150 n.e. Klaudiusz Ptolemeusz zestawił wykaz 48 gwiazdozbiorów; dalsze g. powstały w czasach nowożytnych (m.in. J. Heweliusz wyodrębnił 7 istniejących do dziś g.).

Reklama

Tabele:

WĄŻ, WIELORYB, RZEŹBIARZ, KASJOPEJA, RYŚ, WIELKI PIES, RYBA POŁUDNIOWA, ANDROMEDYDY, LEW, RYLEC

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama