HUBBLE'A PRAWO

zasada określająca tempo ekspansji Wszechświata głosząca, że prędkość oddalania się galaktyk, wyznaczona z przesunięcia linii w ich widmie, jest wprost proporcjonalna do ich obserwowanych odległości; zależność tę opublikował 1929 E. Hubble.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama