IMPEDANCJA

opór pozorny

wielkość skalarna charakteryzująca obwód elektr. (i. elektryczna), własności akustyczne ośrodka (i. akustyczna) lub układ mechaniczny (i. mechaniczna). Jednostką i. elektr. jest om. I. jest dla sinusoidalnego prądu przemiennego tym, czym rezystancja dla prądu stałego. Odwrotność i. elektr. nosi nazwę admitacji i jest odpowiednikiem przewodności - wielkości z zakresu prądu stałego.

Reklama

Powiązane hasła:

KONWERTER, ADMITANCJA, OPÓR ELEKTRYCZNY, OPÓR POZORNY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama