Reklama

JON CENTRALNY

atom centralny

jon dodatni, dookoła którego są skupione cząsteczki lub jony skoordynowane (np. amoniak i jony cyjankowe) zwane ligandami, addendami lub podstawnikami; wspólnie tworzące tzw. jon kompleksowy (kompleksowe związki).

Reklama

Powiązane hasła:

ATOM CENTRALNY, KOORDYNACYJNA LICZBA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama