Reklama

KOHEZJA

spójność

efekt wzajemnego przyciągania się cząsteczek tej samej substancji wskutek działania sił międzycząsteczkowych o krótkim zasięgu (największe w ciałach stałych, średnie w cieczach, b. małe w gazach).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama