Reklama

LEPTONY

cząstki elementarne nie biorące udziału w oddziaływaniach silnych, np. neutrina, elektrony, miony, cząstki τ. Wszystkie l. są fermionami, mają spin połówkowy i liczbę barionową równą 0, nie przypisuje się im ani izospinu, ani dziwności.

Reklama

Powiązane hasła:

NEUTRINO, TING, PERL, LEDERMAN, LEPTONOWA LICZBA, CZĄSTKI ELEMENTARNE, MODEL STANDARDOWY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama