Reklama

MOMENT MAGNETYCZNY DIPOLOWY

wielkość fiz. wektorowa charakteryzująca (wraz z innymi momentami elektromagnet. multipolowymi) stan magnetyczny ciała (ciała makroskopowego, cząsteczki, atomu, jądra atomowego, cząstki elementarnej, ramki z prądem, magnesu stałego itp.); układ, dla którego m.m.d. jest jedynym różnym od zera momentem elektromagnet. multipolowym nosi nazwę dipola magnet.; m.m.d. ciał makroskopowych stanowi sumę m.m.d. występujących w tym ciele w skali mikroskopowej, tzn. m.m.d. cząsteczek, atomów i elektronów; jednostką m.m.d. jest weber razy metr (Wbm); m.m.d. przypadający na jednostkę objętości ciała nazywa się namagnesowaniem; jednostką namagnesowania jest amper na metr (A/m); m.m.d. obwodu z prądem nosi nazwę momentu elektromagnetycznego i równy jest iloczynowi natężenia prądu i pow. okrążanej przez ten prąd.

Reklama

Powiązane hasła:

CZĄSTKI ELEMENTARNE, DIPOL MAGNETYCZNY, MAGNETON JĄDROWY, PARA CZĄSTKA-ANTYCZĄSTKA, LARMORA PRECESJA, MAGNETON BOHRA, COULOMB Charles Augustin, MOMENTY JĄDROWE, ODDZIAŁYWANIA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH ELEKTROMAGNETYCZNE, MOMENT ELEKTROMAGNETYCZNY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama