Reklama

ORSATA APARAT

urządzenie stosowane do analizy różnych mieszanin gazowych; działa na zasadzie selektywnej absorbcji poszczególnych jego składników (np. tlenku i dwutlenku węgla, tlenu, chloru) w płuczkach wypełnionych odpowiednimi absorbentami i pomiarze kolejnych zmian obj. pierwotnej próbki w biurecie gazowej; może być wyposażony w komorę do spalania wodoru; skonstruował 1874 franc. chemik Orsat.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama