Reklama

PRACA

(fiz.)

wielkość skalarna związana z przemieszczaniem się ciała pod wpływem siły; p. W wykonana przez siłę obrazek działającą na ciało przemieszczające się od punktu A do B wyraża się całką krzywoliniową: obrazek , gdzie obrazek - wektorowy element drogi; gdy obrazek = constans i ciało porusza się po prostej, wtedy W = F s cosα (s - droga przebyta przez ciało, F - wartość siły, α - kąt między kierunkiem siły i drogi); p. wykonana przy zmianie objętości gazu o ΔV przy ciśnieniu p wynosi: W = ΔV p; praca stałego prądu elektr. o natężeniu I przy napięciu U na końcach przewodu wynosi: W = U I t (t - czas przepływu prądu); pojęcie pracy jest ściśle związane z pojęciem energii - obie wielkości mają ten sam wymiar i te same jednostki; jednostką p. w układzie SI jest dżul (1J = 1N 1m).

Reklama

Powiązane hasła:

J, WATOGODZINA, WATOSEKUNDA, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, JEDNOSTKA MIARY

Podobne hasła:

  • PRACA, SYNONIM: działanie,...
  • praca, „zajęcia praktyczno-techniczne...
  • praca, skalarna wielkość fizyczna...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama