Reklama

PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W PRÓŻNI

c

jedna z uniwersalnych stałych fiz., prędkość rozchodzenia się fal elektromagnet. w próżni: c = 299793.103 m/s (około 300 000 km/s); nie zależy od długości fali, jest taka sama w różnych inercjalnych układach odniesienia, nie zależy od ruchu źródła fal elektromagnet. ani odbiornika, jest maksymalną prędkością rozchodzenia się oddziaływań, a więc też przenoszenia energii; ciała materialne nie mogą osiągnąć prędkości równej c, można je tylko przyspieszać do prędkości jej bliskiej; pierwszych pomiarów c dokonali O. Römer 1676 i A. H. Fizeau 1849.

Reklama

Powiązane hasła:

PĘD, PROMIENIOWANIE KOSMICZNE, KOSMICZNE PROMIENIOWANIE, DROGA OPTYCZNA, PLANCKA PRAWO PROMIENIOWANIA, PARADOKS BLIŹNIĄT

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama