PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ

radioaktywność

emisja promieniowania jądrowego będąca rezultatem przemian promieniotwórczych nietrwałych izotopów; ob. znanych jest kilkadziesiąt naturalnych i kilkaset sztucznych izotopów promieniotwórczych.

Reklama

Powiązane hasła:

JOLIOT-CURIE, RADIOAKTYWNOŚĆ, RAMSAY, BECQUEREL Antoine Henri, PROMET, AKTYWACJA, NEPTUN, WILSON, CURIE Pierre, FIZYKA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama