Reklama

REZONATOR AKUSTYCZNY

wnęka, wewnątrz której następuje wzmocnienie drgań akustycznych przy odpowiedniej dla danej wnęki częstości drgań źródła pobudzającego; w r.a. następuje zamiana drgań o dużej amplitudzie emitowanych przez źródło o małych rozmiarach na drgania o znacznie mniejszej amplitudzie, lecz emitowanych przez rezonator o dużych rozmiarach (z wykorzystaniem zjawiska rezonansu). Ponieważ fale o dużej amplitudzie są bardziej tłumione przez powietrze, użycie r.a. powoduje zmniejszenie strat energii, a więc subiektywne wzmocnienie fali; r.a. dzielą się na rezonatory Helmholtza (ich rozmiary są znacznie mniejsze od dł. fali odpowiadającej częstości rezonansowej rezonatora) oraz rezonatory fal (których co najmniej jeden wymiar jest rzędu dł. fali), działające na zasadzie interferencji fal akustycznych; rezonatory mogą być także użyte do tłumienia drgań akustycznych - przez odpowiedni dobór kształtu i rozmiarów rezonatora w wyniku interferencji fali akustycznej padającej (pobudzającej) i fali wypromieniowanej przez r.a. możemy osiągnąć wygaszanie fali akustycznej.

Reklama

Powiązane hasła:

TAMBUR, INSTRUMENTY MUZYCZNE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama