Reklama

SIŁY JĄDROWE

siły działające między nukleonami - protonami (p) i neutronami (n), powodujące wiązania jąder atomowych; s.j. są znacznie silniejsze od sił kulombowskiego odpychania działającego między protonami - stanowią one szczególny przypadek tzw. oddziaływań silnych; źródłem informacji na temat s.j. są wyniki badań układów dwunukleonowych n-p i p-p, własności jąder atomowych oraz oddziaływań nukleonów z mezonami; s.j. mają następujące własności: 1. są krótkozasięgowe (1-2 fm); 2. są na ogół przyciągające, ale na bardzo małych odległościach (0,4-0,5 fm) - odpychające, 3. zależą od spinów nukleonów (a także od orientacji tych spinów), 4. zależą od wzajemnej orientacji całkowitego spinu układu nukleonów S oraz ich orbitalnego momentu pędu L w ruchu względnym, 5. wykazują w przybliżeniu niezależność ładunkową tzn. siły n-p, p-p, n-n są w przybliżeniu równe; uzupełnieniem analizy fenomenologicznej s.j. jest teoria mezonowa, według której oddziaływanie nukleonów tłumaczone jest wymianą jednego lub kilku mezonów (lub jednego bozonu będącego stanem rezonansowym kilku mezonów), podobnie jak występowanie sił elektromagnetycznych tłumaczy się wymianą fotonów.

Reklama

Powiązane hasła:

TAMM, JĄDRO ATOMOWE, TERMOJĄDROWE REAKCJE, SIŁY WYMIANY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama