Reklama

STRĄCANIE

wytrącanie, precypitacja

wydzielanie z roztworu składnika w postaci osadu, w wyniku reakcji chem. z odpowiednim odczynnikiem strącającym lub podczas elektrolizy; rozróżnia się szereg metod prowadzenia s., m.in. s. dwukrotne, frakcjonowane, homogeniczne, powtórne, wielokrotne; stosowane do rozdzielania, oddzielania w analizie chem., także wykrywania i oznaczania substancji.

Reklama

Powiązane hasła:

ALCHEMIA, WYTRĄCANIE, PRECYPITACJA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama