Reklama

WIELOKĄT

wielobok

(mat.) krzywa łamana zamknięta (z punktami leżącymi w jej wnętrzu lub bez nich); boki i wierzchołki łamanej są bokami i wierzchołkami w.; jeśli wszystkie boki w. leżą w jednej płaszczyźnie to w. nazywa się płaskim; w. płaski zwyczajny to taki, którego boki nie mają innych punktów wspólnych poza wierzchołkami; w przeciwnym razie płaski w. nazywa się wiązanym; jeżeli przedłużenie każdego boku w. nie przecina innych boków to w. nazywa się wypukłym (w przeciwnym razie - wklęsłym); odcinek łączący dwa wierzchołki nie leżące na tym samym boku nazywamy przekątną w. płaskiego; kąt wewnętrzny w. wypukłego to kąt zawarty między dwoma kolejnymi bokami tego w.; suma wszystkich kątów wewnętrznych w. wypukłego wynosi (n-2)180, gdzie n - liczba boków w.; kąt zewnętrzny w. to kąt przyległy do wewn.; w. o wszystkich kątach i bokach równych nazywa się w. foremnym; każdy w. foremny o n bokach (i kątach) można wpisać w okrąg o promieniu R=1/2asin(180°/n) oraz opisać na okręgu o promieniu r=1/2actg(180°/n), gdzie a - długość boku w.; pole w. foremnego o n bokach równych a wynosi S=1/4na2ctg(180°/n).

Reklama

Powiązane hasła:

ŁAMANA, GRANIASTOSŁUP, PRZEKĄTNA, WIELOŚCIENNA POWIERZCHNIA, WIELOBOK, WIELOŚCIAN

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama