Reklama

WYMIAR WIELKOŚCI FIZYCZNEJ

wyrażenie przedstawiające wielkość fizyczną w określonym układzie wielkości jako iloczyn potęg wielkości podstawowych tego układu ze współczynnikiem równym jedności; stosowane symbole dla wielkości podstawowych: L - dł., M - masa, T - czas, I - natężenie prądu elektr.; wykładniki potęgowe w.w.f. nazywa się wykładnikami wymiarowymi; symbolem wyrażenia "wymiar wielkości A" jest dim A lub D(A); przykładowo w układzie wielkości LMT wymiar pracy dim P=L2MT-2.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama