ZIELINSKI

Nikołaj D. (1861-1953)

radziecki chemik organik; prof. uniw. w Moskwie, 1929 czł. Akad. Nauk ZSRR; badał gł. katalityczne reakcje związków org. (zwłaszcza węglowodorów w ropie naft.); użył węgla aktywnego jako masy chłonnej w maskach przeciwgazowych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama