ZOOCYDY

wszelkie środki chem. służące do zwalczania szkodników; stosuje się m.in. chlorowane węglowodory, karbaminiany, fosforany org., związki acylomocznikowe; rodentycydy niszczą gryzonie, insektycydy - owady, akarycydy - roztocza, moluskocydy - ślimaki; w zależności od sposobu stosowania trucizn wyróżniamy z. oddechowe, kontaktowe i żołądkowe; najczęściej używa się mieszanek.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama