Reklama

ZWIĄZEK CHEMICZNY

połączenie chemiczne

jednorodna substancja złożona (w odróżnieniu od substancji prostych - pierwiastków chem.) zawierająca dwa lub więcej pierwiastków chem., których atomy są połączone (najczęściej w cząsteczki) w uporządkowany sposób z zachowaniem określonych stosunków ilościowych; powstaje w wyniku reakcji chem. zachodzących między różnymi substratami; w danych warunkach wykazuje ściśle określone właściwości fiz. i chem. (np. masa cząsteczkowa, gęstość); niekiedy - w z.ch. w stanie krystalicznym - cały kryształ stanowi cząsteczkę-gigant (kryształy jonowe), a także może tworzyć odmiany różniące się strukturą i właściwościami (izomeria, polimorfizm); klasycznie z.ch. dzieli się na: nieorganiczne i organiczne (związki węgla), a ze względu na rodzaj wiązania chem. - na związki jonowe, kowalencyjne oraz kompleksowe; istnieją również z.ch. niestechiometryczne (bertolidy) o składzie zmiennym w wąskich granicach, zależnym od sposobu ich otrzymywania; skład i budowę z.ch. przestawia się w postaci wzorów chemicznych.

Reklama

Powiązane hasła:

ZASADY, FOURCROY Antoine François de, ELEKTROLIZA, LEKI, POŁĄCZENIE CHEMICZNE, FLUORYMETRIA, d, EPIMERYZACJA, ETYL, ETYLENODINITRODIAMINA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama