Reklama

IBÁRRURI

Dolores, zw. La Passionaria (1895-1989)

Reklama

działaczka hiszpańskiego i międzynarod. ruchu komunistycznego; 1920 współzał. Komunistycznej Partii Hiszpanii, od 1930 czł. jej ścisłego kierownictwa; 1936 współorganizatorka Ruchu Ludowego i deputowana do Kortezów; odegrała ważną rolę w czasie wojny domowej 1936-39; po wojnie do 1977 na emigracji, nadal aktywna w ruchu robotniczym i antyfaszystowskim; od 1960 przewodnicząca KPH; po powrocie do kraju ponownie wybrana do Kortezów; pamiętniki Jedyna droga.

Powiązane hasła:

LA PASSIONARIA, PASIONARIA

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama