ASERTYWNOŚĆ

postawa prezentowana w kontaktach międzyludzkich, umiejętność bezpośredniego i stanowczego wyrażania własnych poglądów, zaspokajania własnych potrzeb bez naruszania praw innych osób; wiara w siebie i własne wartości łączy się w tej postawie z szacunkiem dla potrzeb innych ludzi i wartości przez nich wyznawanych; postawa przydatna szczególnie w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, w negocjacjach - ale także w każdej sytuacji wymagającej przeciwstawienia się naciskom zewnętrznym; a. można rozwijać i doskonalić poprzez trening psychologiczny.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama