BŁACHOWSKI Stefan

(1889-1962)

Reklama

psycholog, uczeń K. Twardowskiego; prof. i rektor (1946-48) Uniw. Poznańskiego, (1929) zał. Poznańskiego Tow. Psych., (1949-62) przew. Pol. Tow. Psychologicznego; red. nacz. "Kwartalnika Psychologicznego", "Przeglądu Psychologicznego", następnie badania nad procesami poznawczymi, pamięcią, uzdolnieniami matematycznymi, zjawiskami widzeń i ekstazy religijnej; zajmował się także psychologią wychowawczą; m.in. O pamięci, jej istocie i kształceniu, Kłamstwo, O sztucznych ekstazach, Wyniki psychologii pedagogicznej, Psychologia wyboru zawodu.

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama