AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

im. Stanisława Staszica, AGH

Reklama

wyższa uczelnia techniczna (politechnika) z przewagą kierunków górniczo-hutn., zał. 1919 w Krakowie jako Akad. Górnicza; ob. liczy 11 wydziałów: automatyki i elektrotechn., geodezji górniczej, geol.-poszukiwawczy, górniczy, inżynierii materiałowej i ceramiki, maszyn górniczych i hutn., metali nieżel., metalurgiczny, organizacji i zarządzania przemysłem, technologii i mechanizacji odlewnictwa, wietrniczo-naft.; prowadzi prace nauk.-badawcze.

Powiązane hasła:

POLITECHNIKA, AGH, PAMPUCH, CZARNOCKI Stefan, NEY, ODLEWNICTWO, LITWINISZYN, MOROZEWICZ, JEŻEWSKI, ODLANICKI-POCZOBUTT

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama