DEKATYZACJA

poddawanie tkanin (wełnianych, półwełnianych) działaniu gorącej wody, pary i zimnej wody w celu zapobieżenia późniejszemu kurczeniu się ich pod wpływem wilgoci.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama