Reklama

KUCIE

podstawowy proces technologiczny obróbki plastycznej metali, polegający na ich kształtowaniu na gorąco, rzadziej na zimno lub ciepło, przez zgniatanie uderzeniami lub naciskiem narzędzi ręcznych (k. kowalskie) albo młotów, pras, kuźniarek, kowarek lub walcarek kuźniczych (k. maszynowe). Wyroby uzyskiwane w procesach k. nazywane są odkuwkami. Celem k. jest, oprócz ukształtowania materiału, nadanie mu odpowiednich własności mechanicznych, gł. poprzez rozdrobnienie i ukierunkowanie struktury. W zależności od sposobu i stopnia ograniczenia przemieszczania się kutego materiału w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku uderzenia lub nacisku rozróżnia się: k. swobodne, półswobodne, matrycowe i walcowanie kuźnicze. Zagadnieniami technologicznymi i technicznymi związanymi z k. zajmuje się kuźnictwo.

Reklama

Powiązane hasła:

MATRYCOWANIE, KUŹNICTWO, KUŹNIA, ODKUWKA, KUŹNIARKA, PLASTYCZNA OBRÓBKA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama