KLĄTWA

ekskomunika

wykluczenie ze wspólnoty kościelnej tego, kto ciężko przeciw niej wykroczył; całkowite (tylko za herezję i schizmę) lub stosowane jako kara poprawcza (ekskomunika), na mocy której przestępca może być wykluczony z uczestnictwa w liturgii, sakramentach i in. W średniowieczu nadużywana i obciążona decyzjami polit., współcz. - o ograniczonym znaczeniu. K., znana już w Starym Testamencie, w judaizmie synagogalnym przybrała postać formalnej metody wychowawczej (stopniowe i odraczane wyłączanie).

Reklama

Powiązane hasła:

ANATEMA, JERZY Z PODIEBRADU, ORZECHOWSKI, EKSKOMUNIKA

Podobne hasła:

  • klątwa, dziwić się ojcowskiej...
  • klątwa, „ogólnie o nauczycielce”...
  • MUŁŁA, duchowny , interpretator...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama